• Utskrift
  • Print

Flom i Norge

Årets nyhet 2013: Flom i Norge

Flomboka er skrevet av Norges største flomekspert, Lars Andreas Roald, som til daglig jobber ved hydrologiavdelingen hos NVE. Store flommer og flommer i tettbygde strøk er de naturulykkene som fører til de største økonomiske tapene år om annet i Norge, og denne boka er resultatet av et langvarig forskningsarbeid som startet med forskningsprosjektet HYDRA i årene 1996-2000 etter storflommen ”Vesleofsen” i 1995. Boka gir en oversikt over store flommer i Norge i ulike landsdeler og vassdrag, forteller om årsaker og skader og gir eksempler på hvordan flommene er beskrevet av folk som opplevde dem. ”Flom i Norge” tar også opp hvordan klimaendringer vil påvirke flombildet. Boka inneholder både historiske bilder, gamle malerier og nye, aktuelle fotos fra årets flommer. Her er alt fra ”Kvasshyllanraset” (1345) og ”Storofsen” (1789) til ”Fridas” (2012) herjinger og vårflommen i 2013. 
 Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS