• Utskrift
  • Print

På tur i Buskerud

Årets julegave ”På tur i Buskerud”


I forbindelse med at Ringerikes Turistforening (RT), Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) og Drammens og Oplands Turistforening (DOT) feirer henholdsvis 120- og 125-årsjubileum i 2013 hadde de tre foreningene et ønske om å motivere folk til å gå mer på tur. Derfor gir de ut denne boka i samarbeid med Forlaget Tom & Tom. I ”På tur i Buskerud” presenterer de tre foreningene 67 av de flotteste turene i fylket, signert et knippe av fylkets mest aktive turgåere og turskribenter. Hver tur er ledsaget av flotte bilder, faktaramme og kart.

Se et utdrag fra boken

 
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS