• Utskrift
  • Print

FANTASTISKE FINNEMARKA

FANTASTISKE FINNEMARKA
 


Fantastiske Finnemarka er boka om de vide skogområdene mellom Tyrifjorden, Drammensvassdraget og Lierdalen. Tekstene i de 16 forskjellige kapitlene, fordelt over 240 sider, er ledsaget av rundt 230 lekre fargebilder og seks forskjellige kart.

Her skal leserne få bli kjent med alt fra finneinnvandringen på 1600-tallet, krigshistorie, geologi, flora, fiske og dyreliv til serverings-og overnattingssteder, frilufts- og idrettsliv, naturvern, vannkilder og skogbruk. Finnemarka deles av kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Lier og er det naturområdet i Buskerud som omkranses av flest innbyggere. Bokas forfattere og fotografer er Tom Helgesen og Tom Schandy som har fartet i Finnemarka siden de var gutter.

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS